Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Desert Eagle .357 Magnum

Image

Štát Izrael je skoro stále vo vojnovom stave a neustálom ohrození. Všetky zbrane, ktoré vyrába sú povestné svojou vysokou spoľahlivosťou a kvalitou. Nemusíme azda čitateľom pripomínať, že v Izraeli sa vyrába i povestný samopal UZI a výborná útočná pušku Galil.
Nájdu sa zbrane ktoré ničím výnimočným nevynikajú, majú názov pozostávajúci z kombinácie čísel a písmen. Začínajúcemu záujemcovi o zbrane to prakticky nič nepovie. Celkom naopak to je, ak človek začuje "dezert ígl". Milovníkovi strelných zbraní, fanúšikovi akčných filmov i hráčovi počítačových hier je ihneď jasné o akú zbraň ide. Dezert Eagle patrí k najväčším sériovo vyrábaným automatickým pištoliam na svete. Pre túto obriu pištoľ sa neskôr vyvinulo i špeciálne strelivo úctyhodných rozmerov a výkonov - .50 AE (Action Express). Konštrukcia zbrane je výsledkom spolupráce americkej firmy Magnum Research z Mineapolisu a izraelskej zbrojovky IMI (Israel military industries). Vyrába sa v kalibroch .357 Magnum, .41 Magnum, .44 Magnum, .50 AE a s hlavſami v dvoch dĺžkach - 152 mm a 254 mm. Do roku 1999 firma IMI ponúkala i hlaveſ s dĺžkou 356 mm. Pištoľ sa dodáva s rôznymi povrchovými úpravami, od počernenia, cez chrómovanie, až po lakovaný povrch.
Všetky výrobky firmy IMI majú veľmi podobný lichobežníkový čelný profil, a tým aj svojský vzhľad. Desert Eagle je celooceľová automatická pištoľ s jednočinným spúšťovým mechanizmom používajúca vonkajší bicí kohút.
Nami testovaná zbraň bola v kalibri .357 Magnum. Pri pohľade spredu má zbraň v mieste styku záveru s telom väčšiu šírku. Od tohoto rozšírenia sa strmo zužuje, až po akúsi lištu na vrchu záveru, na ktorú možno uchytiť rôzne druhy zameriavačov. Zúženie prechádza do masívneho bloku v zadnej časti záveru približne v mieste, kde sú vyfrézované zdrsňujúce drážky na obtiahnutie zbrane.

Image Image


Skúšaná zbraň bola v matne čiernom prevedení s akoby opieskovaným povrchom. Pri silnejšom svetle sa farba rámu pištole mierne líšila od farby záveru a prechádzala do tmavobordových odtieňov. Ovládacie prvky, ako vypúšťanie zásobníka a záchyt záveru sú umiestnené na ľavej strane zbrane. Z bezpečnostných prvkov môžeme menovať obojstrannú manuálnu poistku umiestnenú v zadnej časti záveru, bezpečnostný ozub na kohútiku i plávajúci úderník. Páčka poistky, vo svojej dolnej polohe, zaisťuje pištoľ a zároveň tlačí zvrchu na tiahlo spúšte, tak aby nebolo v kontakte so spúšťovou pákou. Zároveň sa pri tom blokuje i úderník.
Pri rozborke pištoľ odhaľuje svoje vnútro. Celý proces je pritom veľmi jednoduchý. Keď vyberieme zásobník a skontrolujeme nábojovú komoru, treba palcom ľavej ruky potlačiť tlačidlo na ľavej strane pištole (umiestnené na prednej hrane lúčika) a zároveň niektorým prstom pravej ruky pootočiť páčkou rozoberacieho čapu umiestneného na opačnej strane zbrane Ozve sa slabé cvaknutie, záver sa rozpojí z hlavňou, ktorú možno potom vybrať a následne stiahneme záver z tela zbrane. Potom sa dá vybrať pár predsuvných spletaných pružín aj s ich vedeniami. Po rozborke vidno vzorné opracovanie vnútorných plôch i dvojramennú spúšťovú páku podobnú ako u ČZ 75. Svedčí to o dôraze s akým výrobca dbá o kvalitu svojich výrobkov.

Image Image


Hlaveň má polygonálny vývrt so šiestimi pravotočivými drážkami. V jej zadnej časti sa nachádzajú ešte vybrania pre uzamykacie ozuby závorníka. Samotný závorník má veľmi komplikovaný tvar a tri uzamykacie ozuby. Vyhadzovač tvorí malá odpružená tyčka na čele závorníka. Vyťahovač je taktiež jeho súčasťou.
Zbraň funguje podobne ako moderná útočná puška, na princípe odberu časti plynov z hlavne. Hlaveň sa uzamyká rotáciou čela záveru - t.j. rotačným závorníkom. Po výstrele prúdi časť plynov plynovým kanálikom do plynového valca. Plyny udelia impulz plynovému piestu, ktorý je súčasťou tela záveru. Hlaveň pri tom ostáva pevná, plyny posúvajú telo záver vzad. Prvých cca 5 mm spätného pohybu tela záveru je závorník pevne spojený s hlavňou. Po ďalších 5 mm sa závorník začína otáčať vľavo (ovládacia kulisa zabezpečujúca otočenie závorníka je jeho súčasťou). Keď je závorník vo svojej krajnej polohe, jeho uzamykacie ozuby sa uvoľnia z výstupkov v zadnej časti hlavne, a záverový mechanizmus sa odomkne. Záver svojou zotrvačnosťou pokračuje v pohybe vzad, z hlavne vytiahne prázdnu nábojnicu a vyhodí ju. Len čo sa záver dostane do svojej zadnej krajnej polohy, predsuvné pružiny ho začnú opäť tlačiť dopredu, pričom zo zásobníka podá nový náboj a zasunie ho do nábojovej komory. V poslednej fáze pohybu závorník svojim pootočením znovu pevne spojí záver s hlavſou a záver sa dostane do svojej prednej krajnej polohy.

Image Image


Na vykonanie redakčného testu nám pištoľ dodali nie v prepravnom kufríku, ale v kufri, ktorý svojím rozmerom veľa naznačoval. Keď sme ho otvorili, uvideli sme pekne uloženú majestátnu zbraň v špeciálnom vybratí v molitane so zvlášť uloženým zásobníkom úctyhodných rozmerov. Okrem pištole bol súčasťou príslušenstva i špeciálny nástroj na uvoľnenie bicej pružiny a návod.
Nuž ako sa tento obor správal na strelnici? Žiaľ na vyskúšanie pištole sme mohli použiť iba jeden druh streliva od českého výrobcu Sellier & Bellot s celoplášťovou strelou. Pri streľbe s bezplášťovým, resp. poloplášťovým strelivom sa môže plynový kanálik zaniesť olovom a zbraň môže zlyhať.
Pištoľ je celkovo veľmi veľká. Rukoväť z čierneho plastu s jemným zdrsnením je zhotovená z jedného kusa. Zo zadnej časti obopína rukovať pištole. Pažba zbrane je tak rozmerná, a zbraň tak ťažká, že držať ju jednou rukou je problematické. Avšak pri obojručnom uchopení sme boli milo prekvapení, ako dobre sa pištoľ drží. Celá rukoväť je prakticky konštruovaná so zreteľom na obojručné držanie. Mohutný "bobrí chvost" je nevyhnutnosťou vzhľadom na dlhý pohyb záveru.

Image Image


Mieridlá má pištoľ pevné, uložené v rybinových drážkach. Muška i cieľnik sú mohutné, trojuholníkového profilu. Cieľnik má v prednej časti polkruhové vybratie pre zlepšenie obrazca mieridiel. Strelcovi poskytujú pravouhlý, ostrý obraz a tým aj vyhovujúci komfort pri streľbe. Mimochodom mieridlá neboli nijak farebne zvýraznené, podobne ako to býva u bežných služobných, najmä sebaobranných, zbraniach.
Zásobník sa k pištoli dodáva len jeden v celokovovom prevedení. Na ľavej stene zásobníka je šesť okrúhlych otvorov číslovaných od 4 po 9. Prvých sedem kusov streliva sa plní pomerne ľahko. Väčšie ťažkosti sa však objavujú pri vkladaní posledných dvoch nábojov. Zásobník sa dá vsunúť do zásobníkovej šachty veľmi ľahko a po stlačení tlačidla záchytu vždy spoľahlivo vypadol z pištole.
Napínanie záveru je jednoduchá záležitosť, vďaka ergomomickému ryhovaniu i obojstranným poistkám. Strelec nemusí vynakladať enormné úsilie či najprv navštevovať fitnes centrum. Aj bicí kohút má na svojej zadnej časti ostré ryhovanie, ktoré zabezpečuje jeho ľahké napnutie (teda streleckú pohotovosť) i jeho bezpečné vypustenie, pričom nehrozí, že by sa vyšmykol a nastal by nechcený výstrel. Pri jeho vypúšťaní však treba byť mimoriadne obozretný a nič sa nestane, ak strelec v priebehu vypúšťania vloží jeden prst medzi kohút a záver pištole.
Strieľať sme začali na pištoľový terč 50/20 na vzdialenosť 25 m v stoji s obojručným držaním. Pištoľ na nás urobila veľmi dobrý dojem svojou presnosťou. Žiaľ veľmi rozpačité pocity v nás vyvolala kvalita českého streliva. Náboje nemali toľko energie, aby znovu nabili zbraň. Po výstrele, keď sa záver otvoril, obe strelcove predlaktia zasypali ešte tlejúce iskričky pušného prachu. Nasledovalo obtiahnutie zbrane a kontrola, či v nábojovej komore náhodou nie je náboj a pištoľ sa neprebila. Až po týchto patáliách so strelivom sme v dostupnej literatúre objavili, že S&B bez pompéznej reklamy a v tichosti znížil výkon nábojov .357 magnum. Preto doporučujeme používať náboje iných výrobcov laborované v hornej hranici výkonnosti tohto streliva pre zabezpečenie bezproblémovej funkciu zbrane. Výhodu majú strelci, ktorí si budú môcť prebíjať strelivo doslova "na mieru". Je zaujímavé, že pištoľ vyhadzuje nábojnice prakticky na jedno miesto.

Image Image


Pri streľbe na vzdialenosť 25 m nebol problém dosiahnuť rozptyl 5 cm. Predpokladáme, že pri použití lepšieho streliva, by rozptylový obrazec bol ešte nižší. Je to výsledkom dlhšej zámernej (207 mm), širokého jazýčku spúšte s pozdĺžnym ryhovaním ako aj výbornej spúšťovej charakteristiky pištole. Tá sa dá stručne opísať takto: po cca 2mm mŕtveho chodu nastane prudký nárast, ten postupne klesá na cca 30 N, po cca 7 mm chode nastáva výstrel. Celý proces spúšťania je veľmi hladký bez pocitu určitého trenia. Spätný náraz pištole je veľmi príjemný až mäkký a dá sa veľmi ľahko zvládnuť. Keďže túto zbraň odporúčajú používať aj pri streľbe na kovové siluety, vyskúšali sme jej presnosť i na 50 m. Tentoraz sme strieľali v sede s podopretou pištoľou. Rozptyl troch rán sa dal opísať kružnicou s 8 cm priemerom. Myslíme si, že to je zámkou kvality tejto zbrane.
Desert Eagle je pištoľ určená na rôznorodé použitie. Pôvodne mala slúžiť ako pobočná zbraň lovcov ťažkej a veľmi vitálnej zveri. V niektorých krajinách, kde je povolený lov krátkou zbraňou ju využívajú ako plnohodnotnú poľovnú zbraň. Neskôr sa začala používať aj ako športová zbraň. Samozrejme, dobre poslúži i pri ochrane majetku. O nosení týchto pištolí hovoria za všetko filmy s vyzývavými kráskami, ktoré ich bez problémov nosia hneď dve!
Myslíme si, že nami testovaná zbraň osloví najmä náročných milovníkov zbraní, lebo vlastniť Desert Eagle nie je ako mať "bežnú pištoľ" - znamená to vlastniť legendu. Budúcemu majiteľovi určite prinesie radosť už len pohľadom na ňu nehovoriac o presných, ostro vykrojených priestreloch v terčoch pri aktívnom oddychu na strelnici.

Image  

Technické parametre:

Výrobca:

IMI Izrael

Dovozca:

Deas Slovakia s.r.o.

Typ zbrane:

SA

Kaliber:

.357 Magnum

Kapacita zás.

9 nábojov

Dĺžka hlavne:

152 mm

Stúpanie drážok:

355 mm

Hmotnosť:

1,653 kg

Rozmery:

269,159,45

Autor článku: Ing. T. Šramek (článok je chránený autorským zákonom)
foto prevzaté z magnumresearch.com