Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Vážme si, čo máme doma!

malá úvaha a porovnanie talianskeho a slovenského zákona o strelných zbraniach

Časť svojho života trávim v Taliansku v „Mekke“ brokovej streľby a tak som mal možnosť oboznámiť sa s talianskym zákonom o strelných zbraniach. Pretože, ako aktívny strelec poznám náš zákon o strelných zbraniach č.190/2003 a vykonávaciu vyhlášku MV SR 555/2003 prinášam našim strelcom niekoľko postrehov.

Zbrojný preukaz:

Nadobúdanie zbrojného pasu sa v zásade nelíši od podmienok na nadobudnutie zbrojného pasu na Slovensku. Ústna skúška tak ako ju poznáme u nás sa nevykonáva a nahradzuje ju certifikát športového klubu, že žiadateľ prešiel kurzom a vie manipulovať so zbranou a strieľať.

Podstatný rozdiel je však vo vybavovacích termínoch, ktoré sú podstatne dlhšie a nie sú pre úrady záväzné.

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje na:

  1. zbrojný preukaz pre šport a streľbu na asfaltové holuby

  2. zbrojný preukaz na dlhú zbran pre poľovné účely

  3. zbrojný preukaz pre pištoľ a revolver na osobnú ochranu

  4. zbrojný preukaz pre dlhú zbran na osobnú ochranu

Ak porovnáme toto delenie s delením zbrojného preukazu na Slovensku musíme povedať, že naše delenie je presnejšie, výstižnejšie a špecifickejšie. Aj keď existuje zbrojný preukaz na dlhú zbran pre osobnú ochranu, nebýva vydávaný fyzickým osobám, ale nahradzuje vlastne na Slovensku zbrojný preukaz typu C. Technická úroven talianskeho zbrojného preukazu je na úrovni papierovej knižočky, podobá sa na preukazy organizácii Národného frontu zo 70-tich rokov.

V súvislosti zo zbrojným preukazom musím spomenúť, že jednotlivé zbrane nemajú svoje preukazy tak ako ich poznáme na Slovensku ale nahradzuje ich zoznam z laserovej tlačiarne s nečitateľnou pečiatkou policajnej qvestúry ( riaditeľstva). Napriek tomu, že v súčasnosti sú všetky vyrábané zbrane presne špecifikované značkou, typom, kalibrom a výrobným číslom na tomto zozname sa používa iba značka a výrobné číslo. V prípade predaja je často veľmi obtiažne nájsť v zozname 45 „beriet“ napr. Beretta G123789U.

Rozdelenie zbraní a streliva:
Rozdelenie zbraní v talianskom zákone je takisto veľmi jednoduché bez snahy špecifikovať jednotlivé zbrane podľa viacerých kritérií:

Poľovné zbrane :
a, dlhá zbran bez vývrtu s jednou alebo viac hlavnami od kalibru 12, bez ohľadu na funkciu systému
b, zbran s jednou a viac hlavnami, s drážkovaným vývrtom, nie menším ako 5,6 mm a nábojnicou nad 40 mm
c, kombinované zbrane s nie väčším kalibrom ako 12 a menším ako 5,6 mm u drážkovanej hlavne

Zákon jasne vylučuje plynové a vzduchové zbrane zo skupiny poľovných zbraní. Pri poľovných zbraniach musím uviesť, že anglický FAL L1 A1 v kalibri .308 W v poloautomatickej verzii je zaradený ako poľovná zbran!

Obrázok č. 1 ,text:
FAL L1A1 je v taliansku zaradený medzi poľovné zbrane, chcel by som vidieť reakcie poľovného hospodára ak by som s ním prišiel do revíru !
Image

Športové zbrane:
Do tejto skupiny sú zaradené všetky zbrane na základe požiadavky výrobcu. Zahrnujú nesúrodú skupinu zbrani, v ktorých nájdeme, jednovýstrelové zbrane, opakovacie a aj poloautomatické zbrane.

Antické a starožitné zbrane:
Zahrnujú zbrane vyrobené pred rokom 1890 ich repliky ,ako aj ostatné predovky.

Bežné alebo obyčajné zbrane“:
Sú v zákone charakterizované ako tie, ktoré nie sú poľovné, športové, antické a starožitné zbrane. Takisto táto skupina zahrnuje revolvery, pištole, ale i brokovnicu s kalibrom 10, guľovničku s kalibrom 17, malorážku 22 LR (nábojnica menšia ako 40 mm),alebo AK 47. Ako vidíte z tohto delenia, odborníci, ktorí predpokladali zákonodarcom návrh zákona, si zo zákona nerobili ťažkú hlavu. 
Napriek tomu, že toto delenie je povrchné musím vyzdvihnúť, že je v Taliansku spracovaný Národný katalóg zbrani s pridelením katalógového čísla. Bez zaradenia do katalógu nie je možný v Taliansku predaj ani dovoz zbrane. V súčasnosti čaká na pridelenie katalógového čísla aj náš Sa vz.58 v civilnej verzii, ale ako sa zdá nevedia do ktorej skupiny ho majú zaradiť.

Nadobúdanie zbraní:

Už z predchádzajúceho delenie je jasné, že taliansky zákon nerozlišuje delenie podľa systému funkcie – čo je dôležitý faktor pri zneužití zbrane a hodnotenia jej nebezpečnosti. Z tohto dôvodu odpadajú v Taliansku starosti s našimi nákupnými povoleniami. V zákone je uvedené, že zbrojný pas sa považuje za permanentné oprávnenie na kúpu zbrane. Okrem toho existuje aj zvláštny prípad povolenia na kúpu zbrane, ktoré sa nazýva „nula osta“ a v preklade znamená „ bez námietok“.

Toto povolenie udeľuje policajná questúra ( riaditeľstvo) osobe, ktorá nemá zbrojný pas a splnila podmienky na vlastnenie zbrane. V praxi to znamená, že musela splniť všetky podmienky ako zdravotný stav, poplatky, bezúhonnosť, zdôvodnenie kúpy zbrane ale nemá za sebou výcvik so zbranou a streľby. V prípade obdržania „nula osta“ je možné zbran kúpiť, doviezť domov, ale s takouto zbranou sa nesmie opustiť domov, strieľať na strelnici a nie je možné držať k nej muníciu atď. Najčastejšie sa „nula osta“ používa pre dedení zbraní a tak môže legálne vlastniť zdedené zbrane aj osoba bez zbrojného preukazu.

Predaj a kúpa zbrane

Predaj zbrane medzi dvoma osobami je jednoduchší ako na Slovensku. Stačia k tomu občianske preukazy, zbrojný preukaz a tlačivo v ktorom sa formou kúpnopredajnej zmluvy spíšu osobné údaje a údaje o zbrani. Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch pre každého zúčastneného. Po predaji kupujúci má povinnosť ohlásiť kúpu zbrane. Zákon stanovuje, že je tak nutné urobiť v čo najkratšej dobe. V praxi to však vyzerá, že niekedy trvá viac týždnou než sa „lettera zákona“ naplní. Na vlastné oči som videl, že priateľ mal v stave zbrane, ktoré predal pred rokom a nemal zapísané zbrane, ktoré kúpil pred 6-timi mesiacmi.

Držanie zbraní a streliva:

Táto časť bude prekvapením pre každého čitateľa. V Taliansku je možné držať :

a, neobmedzené množstvo poľovných zbraní
b, 6 zbraní pre šport
c, 3 bežné zbrane ( revolver, pištoľ)
d, 8 zbraní antických a starožitných

Kde prišli taliansky zákonodarci k týmto číslam sa mi nepodarilo vypátrať a zostane záhadou. Obmedzenia počtu zbraní a streliva vyplýva zo zákona o boji proti mafii.Skytočnosť a prax je taká, že komplikuje život strelcov a členov mafie nepostihuje.

Obrázok č. 2 ,text: V tomto prípade sa nejedná o zberateľa, a v rámci talianskeho zákonodarstva sú počty zbraní prekročené, príde na myseľ otázka ide už o „mafiána“?
Image

Ak by náhodou niekto zo strelcov chcel prekročiť počty zbraní, uvedených hore, musí si požiadať o zberateľskú licenciu a prakticky tak podstúpiť celé administratívne úkony odznovu a pritom nie je zaručené, že mu bude úradmi vyhovené. Obmedzenia platia aj pre držanie streliva, ktoré je možné držať do počtu 200 ks pre bežnú zbran1500 ks pre poľovnú zbran. Okrem toho muníciu treba ohlasovať na policajné riaditeľstvo. Prax ale priznáva, že sa tak deje jednorazovo a ďalšie zmeny sa už nehlásia aj keby sa z hľadiska dodržiavania zákona mali. Ak by sa niekto rozhodol prekročiť počty munície má možnosť si požiadať o povolenie držať „sklad munície“. Obdržať povolenie nie je jednoduché a v konečnom dôsledku nemôže prekročiť počet 1500 ks pre pištoľ a revolver.

Výhrada svedomia a držanie zbrane:

Ak v Taliansku osoba má výhrady svedomia k určitej činnosti, jej vyhlásenie je registrované v centrálnom registri. Ak by vývojom osoba zmenila názor k výhrade svedomia, musí uplynúť minimálne 5 rokov kým jej bude umožnene podstúpiť všetky úkony smerujúce k legálnemu držaniu zbrane. O zmene postoja k výhrade svedomia je nutné vykonať zápis. Toto pravidlo je veľmi pokrokové a odradí 99 % záujemcov, ktorí sa hrajú s možnosťami zákona.

Slovo na záver :

Napriek tomu, že v talianskom zákone som našiel dobré a moderné pravidlá a niektoré veci sú značne zjednodušené ( nákup), väčšina paragrafov je zastaralá a nemoderná. Ak zhodnotíme technické prevedenie jednotlivých úkonov a úroven vedenia dokumentácie a archivácie musíme skonštatovať, že je na úrovni 70-tich rokov minulého storočia. Zbrane kráčajú s ľudstvom od jeho vzniku a patria k neoddeliteľnému sprievodcovi na ceste históriou.

Posledné roky a skúsenosti z celého sveta ukázali, že držanie zbraní a streliva je špecifická oblasť, v ktorej je účelné dodržať rovnováhu medzi učitou slobodou a otvorenosťou pre potreby a záujmy strelcov s prísnosťou a presnou kontrolou ich činnosti. Posun rovnováhy na jednu alebo druhú stranu mal vždy negatívne účinky.

Náš zákon presne vyjadruje takúto rovnováhu a mali by sme si ho vážiť!

Neopustím si ale na záver jednu poznámku. V prípade novelizácie zákonu a vykonávacej vyhlášky by stálo za zváženie aby prepis zbrane medzi dvoma fyzickými osobami s nutnosťou nákupného povolenia bol možný aj mimo policajného útvaru, kde je zbran registrovaná. Nákupné povolenie so svojimi 4-mi časťami to technicky umožnuje. Predávajúci - fyzická osoba by vykonala rovnaké technické úkony ako držiteľ zbrojnej licencie, alebo príslušník PZ na evidencii zbraní.


autor: Dr. Jaroslav Vidan

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.