Kompletné znenie Zákona č. 190 / 2003 Z. z.

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

účinný od 1.7.2015