Novela zákona, ktorou sa má meniť zákon č. 190/2003 Z.z.  Kliknite na tento odkaz SLOV-LEX.

Urýchlené schválenie návrhu smernice Rady 91/477/EHS narobí vrásky mnohým strelcom.

Kompletné znenie Zákona č. 190 / 2003 Z. z.

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

účinný od 1.7.2015

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poslanci NR SR schválili vládny návrh novely zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015, nebude za dobrovoľné odovzdanie nelegálne držanej zbrane alebo streliva hroziť stíhanie za trestný čin nedovolené ozbrojovanie.

Kliknite na externý odkaz stránok Ministerstva vnútra, kde si môžete stiahnuť tlačivá, zistiť stránkové dni a iné informácie týkajúce danej problematiky.

externý odkaz - klikni sem