Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Guľovnica Caspara Zelnera

V roku 1661 je založený vo Viedni slávny Viedenský puškársky cech. Rakúsko - Uhorské cisárstvo a kráľovstvo je v tomto období vo víre neutíchajúcich bojov s Turkami a povstaní Uhorskej šľachty. Teda po 30 ročnej vojne nenastáva konečne obdobie mieru, ale práve naopak, nastáva obdobie neustáleho zbrojenia, kedy prakticky každý šľachtic sa aspoň hlási k vojenskej tradícii svojho rodu. Je len logické, že všetky militárie a medzi nimi hlavne zbrane, zažívajú nevídaný rozkvet vo svojom vývoji a remeselnom spracovaní. Celá kultúra je silne poznačená militarizmom spoločnosti a preto aj krása a vyhotovenie jednotlivých zbraní v tomto období výrazne dokladá spoločenské postavenie ich majiteľa. Toto je hlavne typické pre zbrane lovecké, v ktorých kvalite a výzdobe sa šľachtici doslova predbiehajú, čo si dokazujú pri svojej najtypickejšej záľube tohoto obdobia, ktorá bola určená len ich spoločenskej vrstve, pri love. Pri tejto šľachtickej záľube sa už od stredoveku dokazovala mužnosť a vojenská schopnosť jednotlivých šľachticov. Nečudo, veď práve tu sa stretávala šľachta mnoho krát aj za účasti panovníka a to bola nevídaná príležitosť preukázať svoju odvahu a spoločenské postavenie. V stredoveku to bola jedna z málo príležitostí, kde mohol byť v čase mieru šľachtic pasovaný za rytiera ( napr.: za pomoc panovníkovi v neľahkej situácii počas lovu ), samozrejme treba spomenúť aj to, že stačilo hoci aj zviditeľnenie v očiach kráľa, ktorý si z pomedzi najodvážnejších vyberal svojich dôverníkov. V druhej polovici 17. storočia je situácia o niečo iná, na scéne sa už pevne udomácnili strelné zbrane a čas odvážnych zápasov muža proti divokému zvieraťu bol nenávratne minulosťou. Samozrejme, že doba je poznačená vývojom barokovej kultúry, kde sa každý, hoci aj menej významný šľachtic snaží podobať a priblížiť dvoru. Luxus a výhody pohodlného lovu strelnou zbraňou vytlačili staršie formy šľachtického lovu. Baroková lovecká scéna sa viac blíži k lesku šľachtických bálov a hostín. Honosné oblečenie, konské postroje, vzácne kone a psi a v prvom rade luxusné lovecké zbrane menia pôvodný najobľúbenejší šport šľachty v prepychovú zábavu.


Image
obr.1


Vráťme sa teraz k Viedenskému puškárskemu cechu. Tento sa stáva vzhľadom k hlavnému postaveniu Viedne v Rakúsko - Uhorskom cisárstve a kráľovstve hlavným cechom určujúcim trend v puškárstve celej monarchie. V cechu pôsobia najvyznámnejší puškárski majstri. V tomto období vo Viedni svojím umením doslova pre šľachticov čaruje jeden z najslávnejších puškárskych majstrov cisárstva a kráľovstva Caspar Zelner, člen nemenej slávneho rodu rakúskych puškárskych majstrov pôsobiacich v Salzburgu, v Zell am Wallersee a vo Viedni. O jeho jedinečnosti svedčí aj ten fakt, že vyrábal zbrane aj pre samotného cisára Karola VI. (otca Márie Terézie), jednu z týchto cisárových pušiek môžeme dodnes obdivovať vo Viedenskom Schönbrunne.


Image
 obr.2  

Image
obr.3


Caspar Zelner (niekedy v tomto období sa začali niektorí z členov rodiny, písať namiesto Zellner už len s jedným l, teda ako Zelner ) sa akoby v znamení svojho osudu narodil práve v roku 1661, čiže v už spomenutom slávnom roku založenia puškárskeho cechu vo Viedni, v ktorom od roku 1695 je doložené jeho pôsobenie ako už samostatného majstra. Zaujímavo však na nás pôsobí fakt, že niektoré pramene nás odkazujú na to, že približne v rovnakom období sa meno Zelner objavuje aj na území Čiech. Doložený tu je Ondrej Zelner (Zellner) o ktorom vieme, že v roku 1693 sa vyučil vo Viedni a ďalej už pôsobil ako puškársky majster na území českého kráľovstva v Chomutove. Z rodu Zelnerovcov je dôležité ešte spomenúť nemenej slávnych puškárskych majstrov pôsobiacich v tomto období vo Viedni, akými boli Johann Baltasar Zelner (1659 - 1730), ktorý bol otcom nemenej slávneho puškárskeho majstra Marcusa Zelnera (1693-1758) a starším bratom nášho Caspara Zelnera. Samozrejme že rod Zelnerovcov týmito majstrami nekončí (stačí spomenúť, že okrem Marcusa sa vyučili u otca puškárskemu remeslu aj jeho ďalší 4 synovia) a je preslávený v puškárskom remesle aj v ďalších obdobiach.

Caspar bol teda členom tohoto slávneho početného rodu rakúskych puškárskych majstrov, dožil sa na svoju dobu úctyhodného veku, v roku 1745 skonal vo veku 84 rokov. Jeho pušky tvorili najvýznamnejšie časti zbierok loveckých zbraní popredných rodov po celom svete. Je len logické, že sa jeho zbrane opätovne nachádzajú aj v Pálffyovskej zbierke luxusných loveckých zbraní, ktorej najvýznamnejšiu časť, ako sme už v minulosti spomínali, vlastní vo svojich zbierkach Slovenské národné múzeum - Historické múzeum.

 Image
obr.4  

Image
obr.5

Zelnerova luxusná lovecká guľovnica ( obr. 1.) je opätovne charakteristická pre nemeckú kultúrnu oblasť typickým nemeckým pažbením. Puška je vybavená vzácnejším vnútorným koliečkovým zámkom, kde je samotné koliečko ukryté a tým viac chránené spolu s celým mechanizmom pod zámkovou doskou ( obr. 2.). Hlaveň ( obr. 3.) je pre 17. a začiatok 18. storočia charakteristicky oktagonálna so 7 drážkami ( pretože sa jedná o predovku, treba si spomenúť, že projektil mal sedem výstupkov zapadajúcich do drážok, projektil sa po založení do drážok vtlačil nabijakom na prachovú náplň, tento systém bol veľmi pracný a často dochádzalo k zaseknutiu projektilu pri nabíjaní, avšak presnosť zbrane bola oproti starším typom neporovnateľná ) a jej kaliber je 14 mm. Ďalším znakom svojho obdobia je harfový spúšťový oblúčik a pretože sa jedná o nemecký typ pušky, aj spúšťový mechanizmus s nemeckým napináčikom. V pažbe je charakteristicky pre 17. a 18. storočie uložená schránka ( väčšinou slúžiaca na nosenie streliva ) s posúvnym krytom( obr. 1.). Aby sme pochopili hodnotu a dôležitosť tejto zbrane, poďme sa teraz pozrieť na jej výzdobu a celkové spracovanie.

Image
 obr.6

Image
obr.7


Zbraň je typickou ukážkou luxusnej šľachtickej poľovníckej guľovnice z konca 17. storočia. Celá je prevedená v barokovom štýle. Hlaveň je brinírovaná, čo má za výsledok jej modrasté okrasné zafarbenie a zároveň ju to chráni pred koróziou. Zdobená je tauzovaným žltým kovom, pričom tu prevládajú rôzne barokové okrasné vzory, pri mosadznom cieľniku je signovaná Caspar Zelner a doplnená je aj puškárovov značkou v podobe poľného stanu (obr. 4.). Najkrajšou časťou zbrane (obr. 2.) je rytá výzdoba jej zámkovej dosky zachytávajúca poľovnícku scénu zo šľachtického lovu (šľachticov na koňoch, hájnikov a trubačov, psov bojujúcich s jeleňmi) a kohút s pružinou na ktorom je stvárnená bohyſa lovu Artemis ( bohyňa je stvárnená na kohúte, na pružine je vyrytý jej luk, tulec so šípmi a trúba). Tak isto sú zdobené rytím aj ostatné kované mosadzné časti zbrane, na lučíku je to poľovník a jeleň s barokovými vzormi (obr. 5.). Na protidoske sú to rastlinné vzory (obr. 6.). Veľmi zaujímavo nám podáva svedectvo o obľúbenosti fajčenia fajok v tomto období, výjav na mosadznom kovaní posúvneho krytu schránky, zachytáva rozhovor lovca na koni vyzbrojeného puškou a tesákom s rovnako vyzbrojeným peším poľovníkom, ktorý fajčí fajku ( obr. 7.). Druhá časť kovania zachytáva loveckého psa, ktorý práve strhol laſ ( obr. 7.). Výzdoba na chrbte pažby, pozostáva z mosadzného zdobenia zobrazujúceho poľovníka pri love na kačice ( obr. 8.) a z mosadznej kartuše zachytávajúcej jeho neskorší oddych s úlovkom a psami ( obr. 8.). Medzi poľovníkom a psami, mal byť umiestený erb majiteľa zbrane, ( toto sa vyskytuje u väčšiny zbraní tohoto druhu až do konca 18. storočia, v 19. storočí je erb postupne nahradený monogramom ) avšak ten bol neskôr zrejme odstránený (zbraň asi zmenila svojho majiteľa, mohla byť tiež odcudzená, ale toto všetko sú len dohady ). Na ľavej strane pažby pod jej lícnicou, je opäť mosadzné kovanie zachytávajúce tentoraz psa prenasledujúceho divú sviňu ( obr. 9.). Posledná mosadzná výzdoba zbrane pozostáva z mosadzných objímok nabijaka a mosadzného ukončenia predpažbia pri ústi hlavne, ktoré spolu aj s poslednou objímkou je zdobené rytými orientálnymi vzormi (obr. 3.). Celé pažbenie je zdobené rezbou (obr. 8.) vychádzajúcou hlavne z rastlinných barokových motívov (rozviliny, atď.). Pažbenie spolu aj s nabijakom je z cudzokrajného, zrejme kaukazského moreného orecha. Zbraň svojím majstrovským prevedením bola obrazom kvality puškárskeho majstra, ktorý ju vyrobil, rovnako ako aj obrazom dôležitosti a významného spoločenského postavenia jej majiteľa. Jej detailným pozorovaním je nám umožnené si aspoň z časti priblížiť spôsob života spoločnosti na konci 17. a začiatku 18. storočia.

Image
 obr.8

 Image
obr.9


Zbraň si môžu návštevníci Slovenského národného múzea - Historického múzea na Bratislavskom hrade aj naďalej osobne pozrieť spolu s ďalšími zbraňami slávnej Pálfyovskej zbierky na výstave zbraní
"Ad honorem et gloriam - zbrane a zbroj 16. - 19. storočia".  

Text : Mgr. Michal Pírek
Foto : Mgr. Slavomír Pjatek