Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Slovenský šíp vs. Jericho

 

Image 

 

 

Pištoľ :....................................... ARROW 002 ..........JERICHO 941 FS
Kaliber: .......................................9 mm Luger ............9 mm Luger
Spúšťový mechanizmus:.................. DA............................ DA
Kapacita zásobníka: .........................16 ............................16
Vývrt hlavne:............................ drážkovaný 6/P .......polygonálny 6/P
Dĺžka hlavne (mm):........................ 117 .............................96
Dĺžka zámernej (mm):.................... 151 ............................141
Hmot. s prázdnym zásob. (g):........ 1090 ..........................1010
Hmot. s plným zásob. (g)...............1280 ..........................1200
Dĺžka (mm): .................................212............................ 192
Výška (mm):.................................142 ............................140
Šírka (mm):...................................34 ..............................35

 

 

Image

 

zľava Arrow, Jericho

 

Vážený čitateľ, práve si sa nejakým dopatrením dostal na stránku venujúcej sa netradične v minulosti tradičnému súboju konanému väčšinou kvôli nežnejšej polovičke ľudstva. Náš súboj bude konaný kvôli tej časti ľudstva, ktorej učarovali zbrane. Nechceme organizovať žiadnu súťaž krásy, kde adeptky sa hodnotia podľa 80-60-80 a blondúsmevu, alebo typický pästiarsky zápas s veľkou pompou a vážením borcov. Cieľom tohto článku je subjektívno-objektívne porovnanie dvoch "príbuzných" zbraní na základe praktických testov, ale i pocitovosti (a poctivosti) jednotlivých sekundantov. Povedať si na rovinu bez okolkov klady a zápory duelantov, ak sa v priebehu "súboja" nejaké vyskytnú. Prostredníctvom ústretového textu chceme čitateľovi poodhaliť viacej - potešiť ho aspoſ detailnými snímkami a písaným slovom, ak už nemá možnosť dostať sa k takýmto zbraniam a poláskať sa s nimi.

Na vzdialenosť dvadsať krokov sme postavili zbrane, z ktorých je jedna už minulosťou. Zbrane neboli testované jedným strelcom, ktorý by prezentoval "svoj" názor, ale tímom zloženým zo siedmych statočných za pomoci prístrojového vybavenia jedného nemenovaného ústavu. Vybavenie tohto špecializovaného pracoviska umožňuje vykonávať objektívne a presné merania odporov i charakteristík spúští jednotlivých zbraní, vykonávať merania úsťových rýchlostí, prípadne ďalšie potrebné skúšky rozhodujúce pri "súboji". Ďalším skúškam sme podrobili zbrane priamo v akcii - na strelnici.
Predstavme si v skratke aktérov dnešného súboja. Prvým účastníkom v súboji je čitateľom "notoricky" známa slovenská pištoľ Arrow z rannej výroby - mod. 002 pod výrobným číslom PS 121. Celá rada strelcov s Arrowkou (PS-kou) strieľa preteky v dynamických disciplínach (IPSC) i súťaže organizované klubmi vojakov v zálohe. Náš predčasne zosnulý priateľ Dušan s ňou presne strieľal rýchlosťou pripomínajúcou dávku zo samopalu. Druhého aktéra sme sa rozhodli vybrať aj podľa podobnosti vo vonkajšom vzhľade - a... hodenú rukavicu prijalo izraelské Jericho 941 FS (pozn. použili sme skrátený model, ktorý je o 15 mm kratší), ktoré sa zatajilo prostredníctvom vybrúseného výrobného čísla.
Image
mieridlá: zľava Arrow, Jericho
Obaja naši duelanti majú veľa spoločných menovateľov. Tým hlavným je poklona ich pravzoru - ČZ 75. Je nepochybné, že táto skvelá (nadčasová) konštrukcia so spúšťovým napínaním a veľkou kapacitou zásobníka inšpirovala aj výrobcov našich dnešných duelantov. Slovenský Arrow na rozdiel od Jericha však úplne koncepciu a technické prevedenie od Čezety neprevzal. Dôkazom je konštrukčné riešenie uzamykania - Arrow má modernejší spôsob uzamknutia zväčšenej zadnej časti hlavne (odborne povedané kvadratického bloku hlavne) do vyhadzovacieho okienka. Jericho použilo dnes už klasické uzamknutie výkyvnej hlavne s uzamykajúcimi rebrami, zapadajúcimi do vybrania v závere. V obidvoch prípadoch je pokles hlavne vyriešený šikmým otvorom v ich kulise (vo výstupku na hlavni pod nábojovou komorou) rovnakého vyhotovenia ako u ČZ 75, ktorý sa kĺže po osi záchytu záveru. Záchyt záveru slúži ako spojovací čap a jeho vysunutím sa pištole rozoberajú (k tomu sa s obľubou používa dno zásobníka). Na počudovanie, záchyt záveru u oboch pištolí je nápadne podobný a takisto i manuálna poistka s umiestnením len na ľavej časti rámu. U Arrowa sa pohybom poistky dohora zaisťuje bicí kohút a záver (a to aj v prípade, že bicí kohút je na bezpečnostnom, inak povedané na odskokovom, ozube), u Jericha sa istí len záchyt bicieho kohúta, ale vo všetkých troch polohách kohúta. Bohužiaľ, tak prepotrebná blokácia úderníka u slovenskej pištole chýba, takže čo sa týka poistného ústrojenstva, tak je 941 na tom lepšie.
Image
nábojová komora: zľava Jericho,Arrow

Ak k vizuálnym podobnostiam pripočítame tvar rukoväte s typickým vyklenutým chrbtom -"bobrím chvostom" (inšpirácia z Colta M1911 A1) tak práve tu bol zdroj sporu. Ergonómia rukoväte napomáha príjemnému držaniu zbrane a aj v menšími rukami sa dá ľahko ovládať znížené ovládacie rameno záchytu záveru. Napriek skoro zhodným rozmerovým parametrom rukovätí, držanie Jericha je pohodovejšie vďaka zdrsneniu rukoväte vpredu a vzadu. Zdrsnenie izraelský výrobca (vlastne je to izraelsko-taliansky výrobok) využil aj na prednej časti hranatého lúčika (opäť zhoda v tvare), čo si pochvaľovali najmä tí, ktorí na toto miesto pri streľbe pritláčajú ukazovák nestrieľajúcej ruky. Ak sme už pri držaní, obe zbrane "sadnú rúk" ako uliate, spúšťanie je však u Jericha kvôli vzdialenosti krčku rukoväte od oblúkovitého jazýčka spúšte pohodlné aj pre menšie ruky, čo sa nedá povedať o Arrowe. U tohto je však konštrukcia spúšťového mechanizmu vyriešená tak, že strelec "automaticky" pôsobí na jazýček spúšte (väčší polomer), na jeho spodnú časť. Rám oboch pištolí vedie puzdro záveru po jeho celej dĺžke (na rozdiel od čízy). Vratná pružina je u 941 je tvorená dvomi do seba zasunutými vinutými pružinami na rozdiel od jednoduchej zo šípu /z. angl. Arrow - šíp/. Rozdielne je aj vyhotovenie vodiacich tyčiek - u Arrowa vodiaca tyčka nevyčnieva so záveru a nemá vyhotovený výstupok pre uloženie v kulise
hlavne. Ručné ovládanie chodu záveru prostredníctvom úchopu za zdrsnené ryhovanie (šťastlivých sedem rýh v oboch prípadoch) je ľahšie u Jericha, ale ani v jednom prípade s ním nemala problémy ženská časť nášho tímu. Pre potešenie oka sme vám zadokumentovali lôžka záverov - vidíte ten podstatný rozdiel? V takomto lôžku (poukazujeme na 941) si sedí nábojnica ako v bavlnke a len netrpezlivo čaká na aktiváciu úderníkom. Takisto ako strela, ktorá sa zas túži zavŕtať aspoň na chvíľku do drážkovaného (002), či polygonálneho (941) vývrtu. Predtým však musíme zapôsobiť na bicie a spúšťové ústrojenstvo - v našom prípade klasicky charakterizované ako DA (dvojčinné), čo nám umožňuje stlačiť spúšť pri náboji v nábojovej komore. Pre takýto prípad sme urobili niekoľko padových skúšok a našťastie ani zbraň bez blokácie úderníka nevystrelila.
Rozborka oboch zbraní je jednoduchá - ako sme už spomínali, stačí vybrať záchyt záveru. Predtým však musíme posunúť puzdro záveru mierne dozadu. Nedá nám nepripomenúť, že pred každou rozborkou je potrebné vybrať zásobník a skontrolovať nábojovú komoru! Následne vytiahneme vodiacu tyčku s vratnou pružinou z puzdra záveru a nakoniec vytiahneme hlaveſ. U Jericha aj začiatočník vykonal rozborku bez problémov, u Arrowa sa vyskytli problémy pri vyťahovaní a vkladaní hlavne. Po rozborke zistíme, že obe zbrane majú pekne a čisto opracované aj vnútorné plochy. Hlavne nevykazovali žiadnu vôľu v puzdre záveru. Praktické testy oboch duelantov sme zahájili meraním charakteristiky spúští. Pištole sa upli do príslušného merača, ktorý v spojitosti s PC vyhodnocoval charakteristiku spúšťového /DA/ a kohútikového napínania /SA/. Graf priebehu spúšťového napínania /skúmala sa závislosť dráhy v mm a odporu v N/ u pištole Arrow mal priebeh krivky, kde po veľmi krátkej dráhe odpor strmo narástol až na 40,5 N, potom odpor sa minimálne znižoval až došlo k spusteniu. Pri tomto spôsobe napínania sme namerali dĺžku dráhy spúšte 15 mm a priemerný odpor 40,66 N. Pri kohútikovom napínaní mal Arrow 5 mm dráhu s dosť pravidelným pozvoľným narastaním odporu (viď foto). Priemerný odpor sme namerali 15,83 N. U Jericha pri spúšťovom napínaní na dráhe 16 mm plynule narástol odpor, 10 mm ostal nemenný, potom nastal jemný pokles s následným spustením. Priemerný odpor sa ustálil na hodnote 45,7 N. V režime SA mal graf dĺžku 5,0 mm s pozvoľným, ale tiež strmým nárastom, ktorý tvoril veľmi jemnú vlnu. Priemerný odpor bol 17,70 N.
Image
priebeh odporu SA - Arrow
Image
priebeh odporu SA - Jericho

Pri meraní rýchlosti striel sa prejavila nerovnaká dĺžka a konštrukcia hlavní. Použili sme strelivo S&B so 7,5 g celoplášťovou strelou. Priemernú rýchlosť u Arrowa sme vo vzdialenosti 5 m od ústia zbrane namerali 352,5 m/s, u Jericha bola táto hodnota 330,5 m/s. Ďalšie skúšky sme už vykonali priamo na strelnici. Pri praktickej streľbe sme použili viac druhov streliva: slovenské FMJ z Grand Bytča, celoplášťové, poloplášťové i strelivo s poteflonovanou strelou firmy Sellier&Bellot a nakoniec prebíjané náboje s olovenými strelami.

Začali sme streľbou z Jericha. Naše poznatky zhrnieme v krátkosti - pištoľ sa veľmi dobre chová, pohodovo sa drží, spúšťanie v oboch režimoch je plynulé (aj keď pri spúšťovom napínaní je dlhý chod), zámerný obrazec zvýraznený tromi bielymi bodmi je po zamierení zbrane ihneď v jednej rovine. Mieridlá sú široké, jasne čitateľné. So všetkými druhmi streliva pištoľ strieľala spoľahlivo. Rozptyl 4 cm na 15 m (5 výstrelov na dvadsať krokov) zaznamenal najlepší z nás so slovenským strelivom. Zbraſ sa výborne drží i obojručne. Streľba dvojranami je príjemná. Pištoľ sa za veľmi krátky čas vráti do svojej pôvodnej polohy a umožní opäť vystreliť. Môžeme len potvrdiť výsledok charakteristiky merania chodu spúšte. Je veľmi dobrá a plynulá a to v oboch režimoch.. Prvý odpor pri charakteristike DA poskytne strelcovi temer úplnú istotu zásahu i pri pudovej streľbe. Pri Arrowke na rovnakú vzdialenosť s poteflonovaným strelivom bol dosiahnutý rozptyl 6,5 cm, s použitím celoplášťového českého streliva dosiahol najlepší z nás rozptyl 4,5 cm. Pištoľ použitím poloplášťových nábojov prestala spoľahlivo fungovať a začala sa zasekávať. Náboj nebol podaný zo zásobníka a objavili závady aj so spriečeným nábojom. Evidentne tento druh streliva pištoli nechutil a nechcela ho stráviť. Vzhľadom na vyššiu hmotnosť pištole, blízkosť osi hlavne s osou paže a "bobrí chvost" sa zbraň pri rýchlej streľbe správala stabilne. Rukoväť zbrane je skôr vhodná pre strelca s väčšou rukou. Môžeme povedať, že nielen rukoväť, ale celá zbraň je tvarovaná pre slovenských "Jánošíkov". Podotýkame, že výsledky boli ovplyvnené aj horším svetlom a zimou, ktorej museli strelci čeliť (autorská pozn.: tento test bol vykonávaný v decembri 2002 a bol pripravovaný ako úvodný článok do nového slovenského streleckého periodiká ... - ale človek mieni a život mení..).
Image
spúšt a lúčik: zľava Jericho, Arrow

Záver - obe pištole preukázali svoje kvality. Sú to odolné a spoľahlivé zbrane služobného typu. Jericho je kompaktnejšia, vyzretejšia, a jej veľkosť ešte umožňuje pohodlné nosenie. U porovnávanej Arrowky to nemôžeme potvrdiť. Vzhľadom na vyššiu hmotnosť jej použitie je vhodné najmä na športové účely. U jedného strelca dynamických disciplín sa u ranného modelu zbrane vplyvom extrémneho, niekoľko desaťtisíc výstrelového namáhania, objavila prasklina záveru v jeho prednej časti. Dúfame, že to bola len zriedkavá chyba, pretože aj také mimoriadne namáhanie musí vydržať zbraň i nerenomovaného výrobcu. Víťazom prvého "duelu" je jednoznačne Jericho, ale ak sa pozrieme na pomer kvalita/cena a na chybičky ešte dojčaťa 002, tak to pre slovenskú zbraň, pôvodne určenú na prezbrojenie policajtov (a teraz zrejme už len do zbierok zberateľov), nedopadlo až tak zle. Jericho súboj vyhrala najmä kvôli väčšej spoľahlivosti, nenáročnosti na druh použitého streliva, rukoväti umožňujúcej lepší uchop a lepšej spúšti. Obe pištole boli presné.
Image
detail na lôžko: zľava Jericho, Arrrow

Vyhodnotenie súboja:

    Pištoľ:.....................Jericho... Arrow
    Celkový vzhľad: ...........8............ 6
    Držanie, ovládanie:........9.............8
    Bezpečnosť:.................9.............6
    Spoľahlivosť:................9.............5
    Chod spúšte:...............9............. 8
    Mieridlá:......................8............. 8
    Streľba a presnosť:...... 9............. 9
    Pudová streľba:........... 7............. 8
    Spätný ráz:.................8............. 8
    Rozborka:....................9 .............6
    Pocitovosť:..................9............. 8
    Spolu:........................94........... 80

"Arrowka je prvou slovenskou 9 mm pištoľou, strelci si ju obľúbili, strieľali, strieľajú a budú z nej ešte dlho úspešne strieľať", povedal náš jeden známy.

!! Upozornenie !!: článok a fotografie podliehajú autorským právam autorov. Akékoľvek kopírovanie je zakázané!
autori: Ing. Zemeník a Ing.Šramek

 


Oznam

OZNAM
Milí čitatelia, veľtrh zbraní IWA 2020 v nemeckom meste Norimberg

sa presúva na 3 - 6 Marca 2022 

viac na https://www.iwa.info/en

 

KALENDÁR PODUJATÍ

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HĽADAJ NA STRÁNKE

HLAVNÍ PARTNERI

RDA  s.r.o. - výcvik
www.rda.sk
Luxury Guns
www.luxuryguns.sk

PARTNERI