Ranivá balistika

Mnoho ľudí netuší, čo je ranivá balistika. Ľuďom, ktorí sa zaujímajú poľovníctvom, špeciálnymi jednotkami alebo aktivitou tajných služieb je to jasné. Všeobecne sú známe balistika vnútorná a vonkajšia. Existuje aj ranivá. Pre nezainteresovaných: balistika vnútorná - sa zaoberá dejom projektilu, od nábojnice po ústie hlavne. balistika vonkajšia - sa zaoberá letom strely (od ústia hlavne po ciel). Balistika ranivá - skúma strelu prechádzajúcu cieľom: buď organickým (telom) alebo náhradným (želatínou) materiálom. Určuje aj ranivosť daného streliva.

Na skúšky sa používajú náhradné materiály ako sú: špeciálna balistická želatína, petrolát, mydlo, v krízových situáciách alebo skôr výnimočne sa používa plastelína, hlina. Každá z uvedených látok ma svoje výhody a nevýhody.

Želatína - dá sa v nej kamerami sledovať pohyb a činnosť strely. Nevýhodou je nemožnosť zmerania objemu strelnej dutiny, vyššia cena, malá trvanlivosť.

Mydlo - V západnom svete sa používa v kombinácii z balistickou želatínou, je tuhé, skladnosť niekoľko rokov.

Zmes petrolátu a parafínu - používal sa hlavne v socialistických štátoch, používa sa aj dnes, jeho prednosti sú v možnosti zmerania objemu strelného kanálu, nízka cena, ľahká výroba, dlhá skladnosť - niekoľko rokov a recyklácia . Nevýhoda je v nepriehľadnosti. Pripomína vosk svojou tuhosťou a farbou tmel na stromy. Jeho iné označenie (skratka) označuje aj zloženie: PP 75/25 označuje to pomer v percentách.

Niektoré osoby používajú pevné látky - plech, železo, drevo.

Pri streľbe na náhradný materiál vznikajú po strele dutiny - primárna (kaverna/stála) a sekundárna. Pri pokusoch boli zatiaľ používané jednoduché strelné poranenia (bez zásahu kosti). Primárna dutina je ta, ktorá ostáva v želatíne vidieť po pokuse. Jedna sa o strelný kanál, ktorý strela zanecháva za sebou. V podstate je to ako keď vpichnete ceruzku do plastelíny. Kaverna je vidieť v mase, lebo je to kanál. Veľkosť je závislá od priemeru. Sekundárna dutina je dutina, ktorá vzniká a je závislá od energie a priemeru strely. Vzniká ešte pred príchodom strely, lebo je tvorená vibráciami, ktoré vznikajú podbehnutím zvukových vĺn strely. Sú väčšie ako kaverny a od ich objemu je závislí ranivý účinok, čím väčší objem, tým väčšia ranivosť - zastavujúci účinok. Tkanivo postihnuté sekundárnou dutinou možno považovať za odumreté (nekrotické) tkanivo. Ak kaverna nezasiahne životne dôležité orgány, a sekundárna dutina zasiahne (napr: srdce) je zásah smrteľný. Pri operácii sa odstraňuje nekrotická oblasť.


autor: Michal Godovič