Novela zákona, ktorou sa má meniť zákon č. 190/2003 Z.z.  Kliknite na tento odkaz SLOV-LEX.

Urýchlené schválenie návrhu smernice Rady 91/477/EHS narobí vrásky mnohým strelcom.

Pozrite si petíciu za reguláciu ochranárskych združení z portálu Lovuzdar.sk, možno vás osloví.

Kompletné znenie Zákona č. 190 / 2003 Z. z.

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

účinný od 1.7.2015

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poslanci NR SR schválili vládny návrh novely zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015, nebude za dobrovoľné odovzdanie nelegálne držanej zbrane alebo streliva hroziť stíhanie za trestný čin nedovolené ozbrojovanie.